Voorwoord door de voorzitter Dierbare  schuttersvrienden en-vriendinnen, Ik ga weinig meer vertellen over het jaar 2020, het Corona-virus kwam in ons leven, het kwam, het zag en het hield ons in 2020 gevangen en ook zeker zal dit een nasleep hebben in 2021 (en de opvolgende jaren). Wij spreken ons medeleven uit naar diegene die getroffen zijn en mogelijk ook dierbaren verloren hebben aan dit afschuwelijke virus. De impact voor ons als schutterij was groot: Geen schuttersactiviteiten, repetities en schietoefeningen meer. Ik maakte me in de provincie hard voor een mogelijkheid om gedurende het jaar toch, met de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen schieten, waarbij overige bestuurders in de provincie in de slaapstand bleven zitten. Natuurlijk was niet iedereen blij om te kunnen schieten met mondmaskers, de buks desinfecteren, maar er werd gedacht in mogelijkheden. Nu aan de vooravond van het jaar 2021 hebben we nog geen perspectief rondom ons schutters- en gildewezen: Het aangekondigde vaccin zal ons mogelijk een gedeelte vrijheid teruggeven, maar in welke mate weten wij definitief in de loop van het jaar. Omdat er ook géén Oud Limburgs Schuttersfeest in 2021 is, zullen wij pas in september 2021 om onze nieuwe schutterskoningstitel schieten en zal Alex en…
Lees meer...
Beste schuttersvrienden en -vriendinnen, Het is alweer bijna twee maanden geleden, toen we elkaar mochten ontmoeten tijdens onze Teerdag en ook toen kon niemand vermoeden dat twee maanden later de situatie totaal veranderde en, op de dag van vandaag mogen wij in groepen van 2 nog maar buiten zijn en in thuis twee ‘vreemden’ ontmoeten. De impact is heel groot voor de samenleving. Velen raakten betrokken met het afschuwelijke Corona-monster en vele hebben de strijd ook moeten verliezen. Binnen onze schutterij werden sommige personen positief getest, maar gelukkig zijn zij allemaal er boven op gekomen of lijken het Virus te kunnen overwinnen. Wij staan natuurlijk stil bij deze personen en wensen hun veel beterschap. Het bestuur van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zit niet stil, denkt na over de toekomst en dat geldt ook voor de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Er wordt volop gesproken over de toekomst en in het eerste kwartaal van 2021 zal er op bondsniveau een vervolg worden gegeven aan deze toekomstvisie. Sámen hopen wij in de loop van 2021 op een vaccin, wetende dat de gemeenschap zeker de nodige gevolgen zal ondervinden van dit virus. Wij willen jullie toch meenemen in een aantal organisatorische…
Lees meer...
Lieve schuttersvrienden- en vriendinnen, In 2019 beleefden we een schitterend jaar: Vele hoogtepunten, waaronder de tweede plaats op het Oud Limburgs Schuttersfeest, de nieuwe uniformering en met een ledengroei begonnen wij aan het jaar 2020 en al gauw bleek vanaf februari dat de hele wereld in de greep werd genomen door het Corona-virus. Een onzichtbare macht nam ons in de greep en liet en laat ons niet los. Vele onschuldige personen moesten ons helaas ontvallen en werden ook velen getroffen door het virus in de hoop op herstel. Voor ons, als schutterij betekende dit een jaar lang in beperking: Géén schuttersactiviteiten, geen repetities en oefensessies, geen wedstrijden van de Schutterscombinatie Noord-Limburg, het Oud Limburgs Schuttersfeest in Meijel, geen bondsschuttersfeesten, geen koningsvogelschieten, geen Internationaal Verbroederingstreffen, geen defilé van de Avondvierdaagse, geen Winterpret, geen intocht van Sint Nicolaas en ik kan nog wel even doorgaan, kortom een verloren jaar. En nu is het noodzaak om toch positief te blijven kijken naar de toekomst. Over enige tijd zullen we op een andere manier weer door kunnen met onze verenigingsactiviteiten en tot die tijd, roep ik jullie allen op om elkaar (digitaal) te blijven ontmoeten en samen onze passie te delen in de hoop…
Lees meer...
Aanleiding In 2018 begonnen de eerste gesprekken rondom de viering van het ‘Internationaal Verbroederingstreffen’. De voorzitter van het comité ’75 jaar Vrijheid Limburg’, Herman Kaiser kwam uit bij de voorzitter van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray, Bernie van Lierop. De heer Kaiser was in Duitsland toevalligerwijs bij een schützenfest belandt en bedacht zich dat de schutterijen zich door de loop van de eeuwen altijd verbroedert hebben. Deze broederschappen zijn (met name) door de Tweede Wereldoorlog verwaterd, echter zijn daarna volop opgepakt en nu verbroedert het schutterswezen op Europees niveau. Aartshertog van Oostenrijk, Karel Habsburg-Lotharingen, beschermheer van de EGS en de Orde van de Papegay riep in 2018 tijdens het Europees koningsvogelschieten het schutters- en gildewezen immers uit tot de grootste vredesbeweging in Europa. De opdracht van de heer Herman Kaiser organiseer (bij voorkeur) rond 3 maart 2020 een groots provinciaal verbroederingsfeest in het kader van het vieren van de vrijheid en verbroedering. Deze viering zou in Noord-Limburg moeten plaatsvinden, aangezien Lomm, Arcen, Well, en Wellerlooi als laatste Limburgse plaatsen bevrijdt werden op 3 maart 1945. Bernie van Lierop ging deze uitdaging graag aan en begon met de voorbesprekingen in de regio Noord-Limburg om tot een gewenste locatie…
Lees meer...
Pagina 1 van 4