Het Gilde|Geschiedenis|Muziekkorps|Uniformering|Koningen en Keizer|De schuttersweide|Contact| Fotoalbum
  Tiende plaats op het Oud Limburgs Schuttersfeest  
  Het bestuur en leden van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray kijken met een goed gevoel terug op het Oud Li....  
Meer>>
  Goede resultaten eerste bondsschuttersfeest  
  Zondag 18 mei 2014 namen wij deel aan het eerste bondsschuttersfeest van de schuttersbond Juliana bij de schutterij Sint....  
Meer>>
  Giel Krijnen nieuwe schutterskoning 2014  
  De strijd om het Koningsschap van de Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray is gestreden. ....  
Meer>>
 
Evenementen kalender
Evenement Datum
Opening van de Venrayse kermis
organisatie: Gemeente Venray
01 augustus
Bondsschuttersfeest Neer 24 augustus
Jeugdkamp Schutterij 29 aug -31 aug
Persoonlijk kampioenschap 31 augustus
Persoonlijk bondskampioenschap 07 september
 
Verenigingsnieuws Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray Heden, donderdag 24 juli 2014, zullen wij onze medewerking verlenen aan de Fietsvierdaagse in Venray. Wij komen om 11.00 uur bij elkaar bij de Wetteling om onze stand op te bouwen. Vrijwilligers zijn van harte welkom. Hedenavond, donderdag 24 juli 2014, wordt er wederom geoefend op de schuttersweide. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. In de zomerperiode wordt er geoefend op elke donderdagavond (vanaf 19.30 uur) en op de zondagmorgen met uitzondering van de Kermiszondag. De oefensessie op donderdag 28 augustus 2014 komt in zijn geheel te vervallen. Zondag 27 juli 2014 zullen wij het zestal van het Oud Limburgs Schuttersfeest in het zonnetje te gaan zetten en natuurlijk hopen wij zoveel mogelijk leden te mogen begroeten. De aanvang is om 10.30 uur. Het zestal inclusief de vaandeldrager dienen in het uniform naar de schuttersweide te komen. Vrijdag 1 augustus 2014 verlenen wij onze medewerking aan de opening van de Venrayse kermis. Wij zullen om 13.00 uur bij elkaar komen bij de Sint Petrus Banden Kerk in Venray. Let op dit is volledig geüniformeerd, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. Zondag 24 augustus 2014 nemen wij deel aan het derde bondsschuttersfeest van de schuttersbond Juliana, georganiseerd door de schutterij de Broederschap van Sint Martinus, de Bussen Schutten uit Neer. Vanaf de schuttersweide zullen alle wedstrijden plaatsvinden, evenals de inspectie, de vlaggenparade en het begin van de optocht. De ontvangst voor de koningsparen is om 12.30 uur in het gemeenschapshuis 'de Haammaeker'. Wij vertrekken om 12.00 uur vanaf het 'Trumke', waarna wij om 13.30 uur opgesteld dienen te staan. In de optocht en tijdens de overige wedstrijden hebben wij nummer 7. Donderdag 28 augustus 2014 is er géén oefenen op de schuttersweide, gelieve hier rekening mee te houden. Zaterdag 30 augustus 2014 zal er een extra werkdag worden ingepland ter voorbereiding van de organisatie van ons persoonlijk bondskampioenschap. Houdt deze datum allemaal vast in uw agenda! Deze dag zullen ook de kogelvangers worden geďnstalleerd voor het bondskampioenschap. Programma augustus / september 29-08-2014 : Jeugdkamp Schutterij ’t Zandakker (T/m zondag 31 augustus 2014) 30-08-2014 : Werkdag op de schuttersweide 31-08-2014 : Persoonlijk kampioenschap Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray 07-09-2014 : Organisatie persoonlijk bondskampioenschap Schuttersbond Juliana 14-09-2014 : Deelname Schuttersfeest bij de schutterij van Amsterdam 21-09-2014 : Algemene ledenvergadering in het Schutskempke, aanvang 10.30 uur. Bardienstschema 24-07-2014 : Math Wilmsen 27-07-2014 : Marian van Lierop-Rooyackers 31-07-2014 : Annemie van Lierop-Nooijen 07-08-2014 : Alex Lamers 10-08-2014 : Jeannet Krijnen 14-08-2014 : Patrick Bom 17-08-2014 : Marian Henssen-Coersen 21-08-2014 : Hans van Rhee Oud papieractie 02-08-2014 : Jarno Lamers en Alex Lamers 16-08-2014 : Geert Hendriks en Peter Henssen
 

-  Ledenarchief

- Wedstrijduitslagen

- Vrienden van de Schutterij en reclameborden 

- Links naar interessante sites

- Krantenknipsels

 

Zie ook:
  - Het Gilde
  - Geschiedenis
  - Muziekkorps
  - Uniformering
  - Koningen en Keizer
  - De schuttersweide
  - Contact