Het Gilde|Geschiedenis|Muziekkorps|Uniformering|Koningen en Keizer|De schuttersweide|Contact| Fotoalbum
  Het voorjaarskampioenschap is beslist  
  Tweede Paasdag staat bij de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray altijd in het teken van het voorjaarskampioens....  
Meer>>
  Wordt u de nieuwe burgerkoning van Venray?  
  Zondag 27 april 2014 zal de schuttersweide van de Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan uit Venray het decor zijn voor ....  
Meer>>
  Overlijden Mia Flinsenberg  
  Ons bereikte het bericht dat Mia Flinsenberg-Lenssen, dochter van onzer Wijlen erevoorzitter Piet....  
Meer>>
 
Evenementen kalender
Evenement Datum
Koningsvogelschieten 27 april
Meiboom planten 30 april
Deelname Fairtrade weekend 10 mei
Bondschuttersfeest Sevenum 18 mei
3e SCNL Maasbree 25 mei
 
Elke zondag kan er geoefend worden op ons eigen schietterrein. Men is welkom vanaf 10.30 uur. Zondag 27 april 2014 zal ons jaarlijkse Koningsvogelschieten worden gehouden. Eenieder dient om 08.30 uur opgesteld te staan op het Kennedyplein (Thielen) waarna vervolgens ons koningspaar zal worden opgehaald. Hierna gezamenlijk vertrek naar de Petrus Banden kerk waar we om 09.15 uur op zullen stellen bij de sacristie om vervolgens om 09.30 uur te beginnen met de Heilige mis. Direct na de Eucharistie wordt iedereen verzocht om rechtstreeks naar de schuttersweide te gaan, zodat het terrein kan worden klaargemaakt en om 12.00 uur zal de koffietafel beginnen. Om 13.30 uur zullen wij ons gaan opstellen voor de opmars op de schuttersweide. Direct na het bekend worden volgt de installatie van de nieuwe koningen en wordt iedereen verzocht daarna gezamenlijk op te ruimen en willen wij iedereen aanraden op de schuttersweide te blijven. In tegenstelling tot andere jaren, zal direct na het opruimen de feestavond beginnen met zijn allen. Woensdag 30 april 2014 gaan wij onze meiboom planten bij het gildehuis D’n Oldtimer. Dit is geüniformeerd (zonder geweer en bajonet) en om 19.45 uur wordt iedereen uiterlijk verwacht zodat we om 20.00 uur onze meiboom kunnen inzegenen. Vanaf donderdag 1 mei 2014 wordt er elke week wederom geoefend op de donderdagavonden. Het ligt in de bedoeling om voortaan elke donderdag om 19.00 uur bij elkaar te komen, waarna het eerste half uur is ingericht voor diverse werkzaamheden op de schuttersweide, waarbij geldt dat vele handen licht werk maken. Vanaf 19.30 uur zal er dan pas worden geschoten. Zaterdag 10 mei 2014 verlenen wij onze medewerking aan het Fairtradeweekend in het centrum van Venray. Wij komen om 10.30 uur bij elkaar bij 'De Reden' aan de Langstraat, waarna wij een optocht lopen door het centrum van Venray. Om 13.00 uur wordt er een konings-, bestuurs- en keizersdelegatie verwacht in het gemeentehuis, waarna om 14.00 uur de officiële opening is op het Schouwburgplein. Ook hier zullen wij met een kleine delegatie aanwezig zijn, maar in het ochtendgedeelte hopen wij iedereen geüniformeerd te mogen ontvangen (complete uitmonstering). Bardienstschema: 24 april Hans v. Rhee., 1 mei Elize Ijszenga, 4 mei Bernie van Lierop, 8 mei Ria de Klein-Peters Oud papier: 26 april Henk de Klein en Dennie Plum, 10 mei Piet v. Lierop en Stefan v. Lierop, 24 mei Huub Stevens en John Stevens
 

-  Ledenarchief

- Wedstrijduitslagen

- Vrienden van de Schutterij en reclameborden 

- Links naar interessante sites

- Krantenknipsels

 

Zie ook:
  - Het Gilde
  - Geschiedenis
  - Muziekkorps
  - Uniformering
  - Koningen en Keizer
  - De schuttersweide
  - Contact