Het Gilde|Geschiedenis|Muziekkorps|Uniformering|Koningen en Keizer|De schuttersweide|Contact| FotoalbumBegeeft U zich ook al eens op het schutterspad?

Na het lezen van deze vraagstelling zult u zich natuurlijk afvragen waar dit op betrekking heeft? De oplossing is makkelijk: De jeugdgroep van de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray begint nu concreet aan de aanleg van het schutterspad in het bosgebied van de Endepoel in Venray. Vanaf de schuttersweide zult u getuige zijn van een historische wandeltocht door het bosgebied en u kunt er ook nog iets van leren? Dat mag u dan toch ook zeker niet missen? Meer >>

Nieuwsbrief Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan

Eens in de zeven jaar is de Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray aan de beurt om een bondsschuttersfeest te organiseren van de Bond van Noord- en Middenlimburgse schutterijen - schuttersgilden en broederschappen, de Schuttersbond Juliana. Deze schuttersbond bestaat uit 19 schutterijen uit Noord-en Midden-Limburg, die elkaar jaarlijks drie maal treffen om samen een schuttersfeest te beleven. Een ontvangst in het gemeentehuis door het College van Burgemeester en Wethouders, een officiële inspectie, de optocht en alle wedstrijden in het kader van het schutters- en gildewezen, zoals vendel-, muziek-, solisten-, beoordelings- en schietwedstrijden. Zo zal het dan ook gebeuren dat op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015 Venray in het teken zal staan van de organisatie van dit bondsschuttersfeest. Het bestuur en leden van de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray zien deze gelegenheid ook zeer zeker om Venray te promoten en hebben daarom ook zich niet beperkt tot de schutterijen van de schuttersbond Juliana, maar ook zeker de schuttersgilden van de eigen gemeente en buiten de provincie benaderd om deel te nemen aan dit bondsschuttersfeest. (Onder voorbehoud) zullen op zondag 17 mei 2015 31 schutterijen en schuttersgilden door de straten van het Venrayse centrum trekken om daar aan Venray te tonen, wat één van de redenen van Rembrandt geweest is om de Nachtwacht te schilderen. U zult getuige zijn van het aloude cultureel historisch erfgoed en dat allemaal in Venray, maar er is méér dus lees deze nieuwsbrief aandachtig door. Meer >>

Math Wilmsen overleden

Woensdag 18 februari 2015 is van ons heengegaan ons wel gewaardeerd lid, Math Wilmsen. Helaas heeft hij de ongelijke strijd niet kunnen winnen en heeft het tijdelijke leven ingeruild voor het eeuwige leven. Onderstaand kunt u de afscheidsrede lezen van de voorzitter, Bernie van Lierop, voorgelezen tijdens de Crematiedienst op maandag 23 februari 2015. Meer >>

Zoekt U de inspiratiebron van Rembrandt ook?

De Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray heeft in 2015 de eer om het eerste bondsschuttersfeest van de Noordlimburgse schuttersbond Juliana te mogen organiseren en dat betekent dat zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015 in het teken zullen staan van deze organisatie en zoals u de schutterij zult kennen, willen wij dit moment niet zo maar laten passeren en moet dit bondsschuttersfeest een 'open' weekend gaan worden, waarbij de Venrayse gemeenschap kennis maakt met de inspiratiebron, waarom Rembrandt de Nachtwacht heeft geschilderd. U begrijpt het waarschijnlijk de schutterijen en schuttersgilden zullen zich in prachtige (schutters)uniformen presenteren. Meer >>

Venrayse schutterij wint bondsschuttersfeest

De schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray heeft een geweldig derde en laatste bondsschuttersfeest van het jaar 2014 gekend. Tijdens dit bondsschuttersfeest van de schuttersbond Juliana op zondag 24 augustus 2014 bij de schutters van de Bussen Schutten uit Neer, werd niet alleen dit feest winnend afgesloten, maar gingen de schutters ook naar prijs met een tiental eerste prijzen, een tweemal tweede prijzen en maar liefst 4 schietprijzen. Als klap op de vuurpijl wisten drie jeugdleden van de schutterij de titel van jeugdkoning voor zich op te eisen. Een geweldig slot van dit schuttersseizoen, wat betreft de deelname aan de bondsschuttersfeesten. Meer >>

Overig nieuws...

- Tiende plaats op het Oud Limburgs Schuttersfeest
- Goede resultaten eerste bondsschuttersfeest
- Giel Krijnen nieuwe schutterskoning 2014
- Het voorjaarskampioenschap is beslist
- Wordt u de nieuwe burgerkoning van Venray?
- Overlijden Mia Flinsenberg
- Afsluiting wintercompetitie
- Rinus Rats overleden
- Feestelijke afsluiting herdenkingsjaar Sint Oda
- Ben je geïnteresseerd in de schutterij

 
Zie ook:
  - Het Gilde
  - Geschiedenis
  - Muziekkorps
  - Uniformering
  - Koningen en Keizer
  - De schuttersweide
  - Contact