Het Gilde|Geschiedenis|Muziekkorps|Uniformering|Koningen en Keizer|De schuttersweide|Contact| FotoalbumHaarlem helpt Venray

1945 - 2015: Een periode van 70 jaar, waarin het zeker voor de gemeenschap ook zaak is om terug te kijken. Terug te kijken naar een periode, die heel ver achter ons ligt, maar waarin dankbaarheid moet worden uitgesproken voor de hulpactie 'Haarlem Helpt Venray' en dit is dan ook de redenen voor de Venrayse burgemeester, Hans Gilissen, om met een idee te komen om een teken van dankbaarheid over te dragen aan de Haarlemse gemeenschap en is het verzoek gekomen aan de Venrayse schutterij- en schuttersgilden om de medewerking te verlenen aan een 'vorm van dank-je-wel'. Na diverse gesprekken met deze verenigingen is het besluit genomen dat op zaterdag 25 april 2015 de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray de weg naar Haarlem zal gaan nemen en daar een actieve bijdrage te leveren aan uw activiteiten. In het midden van deze delegatie bevinden zich ook de burgemeester van de gemeente Venray, de heer Hans Gilissen en de heer Frank Nelissen. De heer Frank Nelissen is een zoon van Loek Nelissen (+), die bij de wederopbouw een keuze heeft gemaakt om zich in Venray te gaan vestigen. De familie Nelissen heeft een belangrijke relatie gehad na de wederopbouw van de gemeente Venray na de oorlog. In 2014 heeft het familie Nelissen-Smitfonds aan de Sint Petrus Banden Kerk een raam geschonken om de kerk te verrijken met een raam waar de verwoesting en de wederopbouw na de bevrijding in 1944 – 2014 van de kerk in te zien is. Meer >>

Venray Viert Vrijheid

De Limburgse herdenking van de bevrijding in Venray, zeventig jaar geleden, start op 5 mei 2015 met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Het bevrijdingsvuur wordt in de nacht van 4 op 5 mei door lopers van Wageningen naar Venray gebracht. In Venray wordt vervolgens op het voorterrein van het gemeentehuis het bevrijdingsvuur in ontvangst genomen. Sinds 1948 wordt het bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. In de loop der jaren is de bevrijdingsvuurestafette uitgegroeid tot een nationaal evenement, waarbij vele sporters vanuit zo'n 70 gemeenten in heel Nederland naar Wageningen komen om het vuur door middel van een estafette door het land te verspreiden. In totaal nemen er ieder jaar ongeveer 2000 lopers en begeleiders deel aan dit unieke, nationale evenement. Voor de gemeente Venray wordt 2015 het eerste jaar van deelname. Lopers van Atletiek en Triatlon Vereniging Venray en van de loopgroep Run For Health hebben zich aangemeld om aan de estafette deel te nemen. Meer >>

Nat begin van de Schutterscombinatie Noord-Limburg

Zondag 29 maart 2015 vond de start van de Schutterscombinatie Noord-Limburg plaats bij de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan uit Venray. De voorspelde harde windstoten bleven ons deze middag bespaard en we kenden maar één regenbui, echter duurde deze wel vanaf het begin van de wedstrijd tot aan het einde. Meer >>

Begeeft U zich ook al eens op het schutterspad?

Na het lezen van deze vraagstelling zult u zich natuurlijk afvragen waar dit op betrekking heeft? De oplossing is makkelijk: De jeugdgroep van de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray begint nu concreet aan de aanleg van het schutterspad in het bosgebied van de Endepoel in Venray. Vanaf de schuttersweide zult u getuige zijn van een historische wandeltocht door het bosgebied en u kunt er ook nog iets van leren? Dat mag u dan toch ook zeker niet missen? Meer >>

Nieuwsbrief Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan

Eens in de zeven jaar is de Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray aan de beurt om een bondsschuttersfeest te organiseren van de Bond van Noord- en Middenlimburgse schutterijen - schuttersgilden en broederschappen, de Schuttersbond Juliana. Deze schuttersbond bestaat uit 19 schutterijen uit Noord-en Midden-Limburg, die elkaar jaarlijks drie maal treffen om samen een schuttersfeest te beleven. Een ontvangst in het gemeentehuis door het College van Burgemeester en Wethouders, een officiële inspectie, de optocht en alle wedstrijden in het kader van het schutters- en gildewezen, zoals vendel-, muziek-, solisten-, beoordelings- en schietwedstrijden. Zo zal het dan ook gebeuren dat op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015 Venray in het teken zal staan van de organisatie van dit bondsschuttersfeest. Het bestuur en leden van de schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray zien deze gelegenheid ook zeer zeker om Venray te promoten en hebben daarom ook zich niet beperkt tot de schutterijen van de schuttersbond Juliana, maar ook zeker de schuttersgilden van de eigen gemeente en buiten de provincie benaderd om deel te nemen aan dit bondsschuttersfeest. (Onder voorbehoud) zullen op zondag 17 mei 2015 31 schutterijen en schuttersgilden door de straten van het Venrayse centrum trekken om daar aan Venray te tonen, wat één van de redenen van Rembrandt geweest is om de Nachtwacht te schilderen. U zult getuige zijn van het aloude cultureel historisch erfgoed en dat allemaal in Venray, maar er is méér dus lees deze nieuwsbrief aandachtig door. Meer >>

Overig nieuws...

- Math Wilmsen overleden
- Zoekt U de inspiratiebron van Rembrandt ook?
- Venrayse schutterij wint bondsschuttersfeest
- Tiende plaats op het Oud Limburgs Schuttersfeest
- Goede resultaten eerste bondsschuttersfeest
- Giel Krijnen nieuwe schutterskoning 2014
- Het voorjaarskampioenschap is beslist
- Wordt u de nieuwe burgerkoning van Venray?
- Overlijden Mia Flinsenberg
- Afsluiting wintercompetitie

 
Zie ook:
  - Het Gilde
  - Geschiedenis
  - Muziekkorps
  - Uniformering
  - Koningen en Keizer
  - De schuttersweide
  - Contact