Geschiedenis|Muziekkorps|Uniformering|Koningen en Keizer|De schuttersweide|Contact| Fotoalbum

Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan uit Venray is één van de oudste verenigingen van de gemeente Venray met haar bestaansrecht vanaf 1426 en geworteld in onze Venrayse samenleving. Ter ondersteuning van de Schutterij is er een nieuwe Vriendengroep opgericht, welke dient ter ondersteuning van de activiteiten van de Venrayse schutterij.

Wordt nu lid van de Vriendengroep ‘Vrienden van ’t Zandakker’

Als lid van de Vrienden van ’t Zandakker ontvang je:

  • Gratis toegang tot de jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif op de eerste zondag van januari.
  • Gratis deelname aan het Erekoningsvogelschieten op de eerste zondag van mei.
  • Jaarlijks het jaarverslag van Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray

En dit slechts vóór de prijs van € 50,00 (Per jaar tot wederopzegging)

Ook bestaat de mogelijkheid om een reclamebord te plaatsen op de schuttersweide. De grootte van dit bord is 150 x 50 centimeter en de kosten hiervoor bedragen slechts € 100,00 per jaar. Het reclamebord wordt vervaardigd door de schutterij. U mag hierbij toch zeker niet ontbreken??U kunt zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter, Bernie van Lierop, via Bvanlierop@home.nl.

Het bestuur en leden der Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is U zeer erkentelijk voor uw deelname in onze vriendengroep of als sponsor van ’t Zandakker ter exploitatie van het schutters- en gildenwezen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter, Bernie van Lierop, via Bvanlierop@home.nl.

 


Download hier uw aanmeldingsformulier voor de Vrienden van de Schutterij.


 

 
Zie ook:
  - Geschiedenis
  - Muziekkorps
  - Uniformering
  - Koningen en Keizer
  - De schuttersweide
  - Contact