Het jaar 2021 was voor ons een jaar van uitersten. Het begon met de Coronaproblematiek, we beleefden een machtige Koningsdag met 3 gedecoreerden binnen onze schutterij, we groeiden in ledenaantal, we beleefden een machtig Koning vogelschieten, uit deze dag kwam duidelijk naar voren dat we hunkeren naar de schuttersactiviteiten in het land. Maar het was ook een jaar, waarin wij getroffen werden door de inbraak in ons schuttersgebouw, die ons voortbestaan in gevaar bracht. Wat zijn wij trots op onze gemeenschap, die ons ondersteunde met de Crowdfunding-actie en op dit moment zijn wij nog altijd in gesprek met politie en de verzekeraar, maar in 2022 zullen wij weer ons presenteren aan ons dierbaar Limburg. Het bestuur van de Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en succesvol 2022, op naar het einde van de sjötdown. Voorzitter Bernie van Lierop
Lees meer...
Van links naar rechts Woutera Lamers-Flinsenberg, Alex Lamers, Yenthe Albers en John Stevens (Foto Petra Stevens) Heel langzaam komt er een einde aan de sjütdown en worden de schuttersactiviteiten binnen de schutterijen weer hervat. Dit gold ook voor de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray. Zondag 19 september 2021 vond het koningsvogelschieten plaats. De ochtend begon om 8.45 uur met het afhalen van het koningspaar aan hun woonadres om vervolgens de Eucharistieviering bij te wonen in de Sint Petrus Banden Kerk. In de middag werd het koningsvogelschieten gehouden, wat in verband met de Corona-maatregelen alleen gehouden mocht worden met de eigen leden. De zustervereniging van Sint Martinus, de Bussen Schutten uit Neer zorgde met haar wedstrijdbuksen dat deze activiteit kon plaatsvinden. Deze middag toonde aan dat de Venrayse schutterij staat te popelen om, ondanks alle tegenslagen weer aan de slag te gaan. Ondanks de Coronatijden werden er nieuwe (jeugd)leden verwelkomt en dat toont aan dat de schutterij samen uit de moeilijke tijden gaat komen. Bij de jeugd viel de eerste beslissing. Yenthe Albers, die haar debuut maakte bij de schutterij liet meteen zien dat ze zeer kundig is, want tussen andere jeugdleden met ervaring lukt het Yenthe Albers (13…
Lees meer...
  De jeugd van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zit in deze corona-tijden niet stil en proberen in deze uitzonderlijke situatie toch de basis te leggen voor de toekomst van de schutterij. Binnen het bestuur stelde Bas Andriessen (17 jaar) zich kandidaat om in het bestuur zitting te nemen in het bestuur, terwijl de jeugdgroep een aparte werkcommissie werd, waarbij een jeugdlid in de persoon van Mirthe Krijnen ook het beheer en toezicht kreeg van de jeugdfinanciën. Ook werden in het afgelopen jaar diverse activiteiten ontplooit. In de zomerperiode oefenden zij regelmatig, ze beleefden een dag weg, een minikamp en in de decemberperiode verkochten zij oliebollen en hielpen de plaatselijke bakker mee met de bereiding en verkoop van de oliebollen. Deelname aan de solistenkampioenschappen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen behoort hier natuurlijk ook bij. In dit Coronajaar werden zelfs nieuwe (jeugd)leden begroet en zij maken inmiddels volwaardig deel uit van de Venrayse schuttersfamilie. Oefensessies Nu de Corona-maatregelen het weer toelaten oefenen de Venrayse schutters en de jeugdleden elke zondagmorgen met het schieten met de Oud Limburgse Schuttersbuks of de windbuks en kennen zij dan een Corona-proof ontmoetingsmoment. Paasbrunch Binnen de jeugdgroep zit veel talent op vele…
Lees meer...
Voorwoord door de voorzitter Dierbare  schuttersvrienden en-vriendinnen, Ik ga weinig meer vertellen over het jaar 2020, het Corona-virus kwam in ons leven, het kwam, het zag en het hield ons in 2020 gevangen en ook zeker zal dit een nasleep hebben in 2021 (en de opvolgende jaren). Wij spreken ons medeleven uit naar diegene die getroffen zijn en mogelijk ook dierbaren verloren hebben aan dit afschuwelijke virus. De impact voor ons als schutterij was groot: Geen schuttersactiviteiten, repetities en schietoefeningen meer. Ik maakte me in de provincie hard voor een mogelijkheid om gedurende het jaar toch, met de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen schieten, waarbij overige bestuurders in de provincie in de slaapstand bleven zitten. Natuurlijk was niet iedereen blij om te kunnen schieten met mondmaskers, de buks desinfecteren, maar er werd gedacht in mogelijkheden. Nu aan de vooravond van het jaar 2021 hebben we nog geen perspectief rondom ons schutters- en gildewezen: Het aangekondigde vaccin zal ons mogelijk een gedeelte vrijheid teruggeven, maar in welke mate weten wij definitief in de loop van het jaar. Omdat er ook géén Oud Limburgs Schuttersfeest in 2021 is, zullen wij pas in september 2021 om onze nieuwe schutterskoningstitel schieten en zal Alex en…
Lees meer...
Pagina 1 van 4